Канал Toshkent - UZ онлайн
United States Virginia

15

:

13

:

32

TV Программа
"Зорро" Х/ф
21:20 - 23:20

"Очик мулокот"
23:20 - 00:00

"Мен сизга айтсам"
00:00 - 01:00

"Poytaхt"
01:00 - 01:15

"Кунгил хайратлари"
01:15 - 01:45

"Poytaxt-intervyu"
01:45 - 01:55

"Хикматли дунё": "Сунгги пушаймон"
01:55 - 02:15

"Тошкент вакти"
02:15 - 04:55

"Ягонасан, мукаддас Ватаним!"
04:55 - 05:00

"Poytaхt"
05:00 - 05:15